ALCETRA GROUP CZ, a.s.

ALCETRA GROUP CZ, a.s. zajišťuje výrobu reklamních nosičů a provádí kompletní servis spojený s obměnou  reklamních a informačních plakátů.

 

 

 

 

 

Sídlo : 

 

ALCETRA GROUP CZ, a.s.

Magistrů 168/2, 140 00 Praha 4

M: 602 218 866

E: alcetra@alcetra.cz

 

IČ: 289 56 958

DIČ:CZ 289 56 958

Bank.spojení: 7675979001 / 5500